Celebrant -amb il.lusió i passió- el 117 Aniversari de Rotary, publicant el “35è Aniversari del RC de Lleida” a la “revista “España Rotaria Nº 116 Enero-Febrero 2022”…

By RC Lleida

 

Pág. 34

Pin QR 35 Aniversari


  • Revista España Rotaria Nº 116 Enero-Febrero 2022
COMPARTIR: