Correspondència

Local Factoria de Apps
C/ Maragall 2 (bajos)
25003 Lleida (Spain)

Horari

Reunió setmanal

Jueves, 20:00 h

Contactar

Tel. (34) 601 051 580

rotary.lleida@rotary2202.org

Les reunions ordinàries es celebren per videoconferència via Zoom