SOPAR CANVI DE PRESIDÈNCIA

By RC Lleida
 
RESERVES:
 
IBAN:  ES50 0049 1886 7827 1071 1468
TITULAR:  ROTARY CLUB DE LLEIDA
ENTITAT: BANC DE SANTANDER
CONCEPTE:  Nom i cognoms (El nom de la reserva)

Enviar justificant a rotary.lleida@rotary2202.org

Data límit: 28/juny/2022

COMPARTIR: